ANPING KANGERTONG HARDWARE & MESH CO., LTD

Biz hakda

Kompaniýa Informaiton

“Anping Kangertong Hardware & Mesh Co., Ltd.”, bütin dünýäde sim torlarynyň dogduk mekanynda ýerleşýär, Hytaýyň Hebeý welaýatynyň Anping etraby, 2007-nji ýyldan başlap, on bäş ýyldan gowrak wagtlap ösdi we täzeçillikler döretdi, indi önümçilik bilen emele geldi , birleşdirilen kärhana üçin satuw we söwda.

Kompaniýa Tenet

Hil boýunça diri galmak, Karz boýunça ösüş, siziň bilen hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiligine tüýs ýürekden garaşýarys.

gfwsrg

Kompaniýanyň güýji

Köriteleşdirilen “Kangertong Marka” seriýaly sim tor bolup, esasan dürli nebit slanes şeker ekrany, kompozit şeker ekrany, poslamaýan polat sim, polat örtük, giňeldilen sim tor, deşilen metal tor, kebşirlenen sim we panel, Barb Sim we rezor simli tor, kebşirlenen feýting önümleri, esasan nebit ýatagy, oba hojalygy tarapyndan ulanylýan spesifikasiýalaryň doly toplumy,
Müşderiler tarapyndan ýokary baha berlen Eastakyn Gündogarda, Europeewropada we Amerikada, Günorta-Gündogar Aziýada we beýleki ýurtlarda satylýan nebithimiýa senagaty, transport, magdan süzgüçleri we başgalar.

Kompaniýa şahadatnamasy